0

Оферти

Офертите важат за клиенти сключили Рамков Договор с Генерал Агрохимикали ООД

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно
съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

ВАЖНО!

Уважаеми Клиенти,

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.

За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.