0

За нас

За Генереал Агрохимикали

„ГЕНЕРАЛ АГРОХИМИКАЛИ“ ООД се занимава основно с търговия с пестициди, торове, семена и посадъчен материал. Предлагаме висококачествени препарати за растителна защита от световно утвърдени производители. Нашите усилия са насочени към задоволяване на нуждите на по-големите земеделски производители, но не загърбваме и тези, които произвеждат за собствени нужди.

Дейност

Продуктите, които предлагаме във веригата от агроаптеки “Фермер” могат да задоволят високите изисквания на клиента. Стремим се да помагаме на земеделските производители с консултации във връзка с използването на най-добрите и нови технологии в бранша. Провеждаме и редица семинари, на които запознаваме земеделците с фирмите производители на препарати за растителна защита. На тези срещи присъстват водещи специалисти в областта на растителната защита, които представят новите тенденции в тази област. Лекторите се опитват да насочат земеделците в правилната посока, да изберат най- доброто за тях и за почвите, които обработват. Хубавото е, че земеделците са отворени изцяло към новите неща, необходими за дейността им.

ВАЖНО!

Уважаеми Клиенти,

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.

За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.