Торове

1. Почвени торове

а) Азотни торове:

  • Карбамид;
  • Амониева селитра.

б) Фосфорни торове:

  • Троен супер фосфат;
  • Моноамониев фосфат;
  • Диамониев фосфат.

в) Калиеви торове:

  • Калиев хлорид;
  • Калиев сулфат.

г) Комбинирани торове NPK.

2. Торове за листно приложение

  • Лактофоп;
  • Кристалон.