Когато отглеждате зеленчуци, овошки или технически култури няма как да минете без препарати за растителна защита.

Класификация

Според предназначението си, те се разделят на три основни подгрупи:

  • хербициди – за унищожение на плевелите,
  • фунгициди – за борба с причинителите на гъбични заболявания,
  • инсектициди – срещу смучещи и гризещи вредители.

Начинът им на действие ги определя като системни и контактни. Едните проникват в самите растения и влияят на вредителите по-дълго. Другите остават на повърхността и поразяват нашествениците при контакт с тях.

Някои препарати за растителна защита се различават също и според продължителността на карантинния срок.

Начини на приложение

Обичайно агрохимикалите се прилагат като воден разтвор за пръскане. Има и такива, които се разпределят в почвата и се заорават. Други се разтварят във водата за поливане. Задължително е да спазвате всички указания за работа с тях, за да постигнете висока защитеност на растенията и максимална безопасност за себе си, за пчелите и животните, за потенциалните консуматори.

Как да избирате нужните ви препарати за растителна защита

Най-подходящият препарат за всеки конкретен случай ще изберете, като отчитате

  • вида на растението
  • фазата на неговото развитие
  • какви са отклоненията в развитието му и какво ги причинява
  • кой е вредителят и на какъв етап от жизнения си цикъл е
  • разрешен ли е продуктът за употреба във вашата ситуация и какъв е карантинният му срок